Conversations

The first conversation is always an intake. During the intake we will discuss your problems and any information that can be important for your treatment. Examples of this are your personality, background, your current situation and, if applicable, earlier experiences with mental health care. This will give me a clear idea of how I can help you best.

Naar aanleiding hiervan zal ik het beeld dat naar voren komt met u bespreken en zal ik u een plan van aanpak voorleggen. Wanneer er overeenstemming is bereikt over de behandeldoelen en werkwijze, zal ik een aantal vervolggesprekken met u voeren.

In een vervolggesprek formuleren we de hulpvraag en bespreken we het behandelplan voor de gesprekken die gaan volgen. Ook bespreken we hoeveel gesprekken ongeveer nodig zullen zijn voor de behandeling. Gedurende de gesprekken die ik met u voer, zullen we regelmatig kijken hoe het gaan en of doelen eventueel bijgesteld moeten worden.