Christelijke benadering

Het Gesprekspunt is een christelijke psychologiepraktijk. Dat betekent dat ik werk vanuit een christelijke levensovertuiging. Ik verleen hulp aan christenen en niet-christenen en heb respect voor ieders overtuiging, iedereen is welkom. Hieronder wil ik uitleggen wat de christelijke achtergrond van mijn praktijk inhoudt:

Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen met een niet-christelijke, oftewel seculiere hulpverlener. Zo maak ik gebruik van dezelfde wetenschap met dezelfde psychologische technieken, en is de structuur van de gesprekken vergelijkbaar met seculiere hulpverlening. Net als de seculiere hulpverlener zullen we eerst de problemen in kaart brengen, doelen opstellen en een plan maken. Daarbij maak ik gebruik van de cognitieve gedragstherapie (CGT). Deze therapietechnieken zijn getoetst door de wetenschap en blijken zeer effectief te zijn in de behandeling.

Als christen-psycholoog zie ik de Bijbel als Gods woord. De Bijbel laat zien wie wij zijn en wie God is. De Bijbel zegt dat God mensen maakte naar zijn evenbeeld (Genesis 1:26). Geen mens is ‘per ongeluk’ ter wereld gekomen. God heeft je hier bedoeld. Je bent waardevol, ongeacht wie je bent, wat je kunt of wat je hebt. Maar het leven gaat soms anders dan we gehoopt hadden. We krijgen met teleurstellingen te maken, ziekte, financiële problemen of verstoorde relaties.

Therapie kan een middel zijn om van psychische symptomen af te komen of om met bepaalde moeilijkheden te leren leven. Gelukkig kan therapie mensen een stuk verder helpen. Maar zelfs als je hulp zoekt, is dat geen garantie dat daarna alles naar wens gaat. De Bijbel geeft richting aan je leven. Door de Bijbel kunnen we God leren kennen en opnieuw beginnen met zijn hulp. Alleen wanneer je op God vertrouwt, zal geen enkel probleem of omstandigheid je kunnen weerhouden om tot Gods doel in je leven te komen.

Door deze overtuiging kijk ik niet alleen naar de gevolgen van problemen op uw gedachten en gevoelens, maar ook op uw geloofsleven.  Het is mogelijk dat ik tijdens gesprekken ook hiernaar vraag. Ik houd echter rekening met de achtergrond van elke cliënt. Indien gewenst, zal ik soms ook een gesprek afsluiten met gebed.