Gesprekken

Ik voer alleen online gesprekken. Dat kan met of zonder webcam (audio) of per chat.
Het eerste gesprek is altijd een intake gesprek. Tijdens de intake bespreken we uw klachten, en informatie die belangrijk kan zijn voor uw behandeling. Voorbeelden zijn persoonlijkheid, achtergrond, uw huidige situatie en eventueel eerdere ervaringen met hulpverlening. Zo krijg ik een goed beeld van hoe ik u het beste kan helpen. Naar aanleiding hiervan zal ik het beeld dat naar voren komt met u bespreken en zal ik u een plan van aanpak voorleggen. Wanneer er overeenstemming is bereikt over de behandeldoelen en werkwijze, zal ik een aantal vervolggesprekken met u voeren.

In een vervolggesprek formuleren we de hulpvraag en bespreken we het behandelplan voor de gesprekken die gaan volgen. Ook bespreken we hoeveel gesprekken ongeveer nodig zullen zijn voor de behandeling. Gedurende de gesprekken die ik met u voer, zullen we regelmatig kijken hoe het gaan en of doelen eventueel bijgesteld moeten worden.