Klachtenregeling

Heeft u een klacht of bent u ontevreden over de behandeling? U kunt dit het beste met mij bespreken. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kunnen we samen tot een oplossing komen.

Als een probleem niet in overleg met mij opgelost kan worden, kunt u contact opnemen met het NIP. Het NIP heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Het NIP heeft een eigen beroepscode opgesteld om het beroepsmatig handelen van zijn leden te toetsen.Psychologen die lid zijn van het NIP dienen zich aan deze beroepscode te houden.

Hier kunt u lezen hoe u met mij in contact kunt komen.