Kwaliteit

Om te garanderen dat het werk van een psycholoog van goede kwaliteit is, hebben het NIP en de NVO richtlijnen opgesteld, conform de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Psychologen die lid zijn van het NIP moeten zich aan de eisen van deze beroepscode houden. De beroepscode met toelichting vindt u hier.